• Formació als seus treballadors.
  • Borsa d’estudiants per realitzar pràctiques.
  • Solució de formació a empreses petites (manca espai …)
  • Cercar recursos econòmics.
  • Interlocució.
  • Assessorament.
  • Col·laboració amb institucions públiques i privades.
  • Col·lectiu d’empreses per promocionar l’ofici.
  • Oferir avantatges a davant d’una empresa que no fos col·laboradora, recolzament en peticions en concret.
  • Oferir avantatges en el recolzament de peticions concretes, davant una empresa que no sigui col·laboradora.
  • Socis col·laboradors que per rebre aquests serveis i d’altres que poguessin anar sortint sobre la marxa a la Fundació, l’aportació és de 300€ anuals.