• Promoure, donar valor als oficis i impulsar a la comarca la formació continuada a les empreses i dels seus treballadors.
  • Difondre i despertar l’interès cap als oficis a les noves generacions. Innovar en la metodologia de la formació.
  • Cercar els recursos humans, materials i econòmics per atendre les necessitats formatives de les empreses.
  • Ésser punt de trobada entre les empreses i el mercat de treball. Actuar de nexe amb les administracions públiques i el mercat de treball.