+34 687 069 125 info@fundaciodelsoficis.com

TRANSPARÈNCIA

Avui més que mai les organitzacions hem de ser transparents a l’hora de comunicar la nostra tasca.

L’elaboració d’aquest nou espai de transparència a la nostra pàgina web, no només respon una qüestió legal, sinó que vol ser un compromís amb la mateixa entitat, amb els nostres col·laboradors, amb les persones ateses i amb la societat en general.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

FINALITATS

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

La finalitat principal de la Fundació dels Oficis és la de promoure i donar valor als Oficis fomentant, alhora, la inserció sociolaboral a través de l’ensenyament, aprenentatge i formació o reciclatge professional -amb el suport d’entitats públiques, privades i de centres educatius de la comarca- a totes aquelles persones que desitgin formar-se en aquest sector.

Així mateix, la Fundació també es fixa com a finalitat el foment i desenvolupament de la societat i el funcionament de les empreses del territori, els quals no són possibles sense la promoció dels oficis. En aquest sentit, la Fundació treballa per a observar les necessitats formatives de les empreses de la comarca, així com per a orientar i assessorar tant a aquests com als seus treballadors respecte la formació professional.

En base als fins Fundacionals de la Fundació dels Oficis, les línies estratègiques d’actuació en les que es treballa actualment, amb el suport d’entitats públiques i privades, són les següents.

CFGM Manteniment electromecànic DUAL

Formació bonificada

Programa de Treball als barris

Saló dels Oficis

PROJECTES I PERSONES

MEMÒRIA D’ACTIVITATS I PERSONES BENEFICIÀRIES

La Fundació desenvolupa activitats -moltes d’elles en col·laboració amb entitats públiques, empreses i centres educatius- que, sense ànim exhaustiu i d’acord amb el projecte realitzat pels fundadors, es centren en l’activitat de l’ensenyament, l’aprenentatge i la formació dels diferents oficis a diversos col·lectius de la comarca de l’Alt Empordà.

Memòria d’activitats 2021 

Memòria d’activitats 2020

GESTIÓ ECONÒMICA

COL·LABORACIONS,

CONVENIS I  SUBVENCIONS

MEMÒRIA ECONÒMICA I BALANÇ SOCIAL

Els projectes de la Fundació dels Oficis són possibles gràcies a una diversitat de fons de finançament que es poden agrupar en dos grans eixos:

Aportacions d’empreses col·laboradores

Convenis i subvencions

    • Ajuntament de Figueres – Conveni de col·laboració (2016-2021)
    • Diputació de Girona – Subvenció pel projecte del Saló dels Oficis (2021-2022)
    • Fundación Vinci – Conveni de col·laboració (2021)