+34 687 069 125 info@fundaciodelsoficis.com

Membres Col·laboradors

La Fundació és una entitat alt empordanesa sense ànim de lucre formada per un grup d’empresaris de la comarca que vol promoure i donar valor als diferents oficis.

Per nosaltres els oficis són essencials pel desenvolupament de la societat i el funcionament de les empreses.

Amb la teva aportació col·laboraràs en el desenvolupament dels projectes presents i futurs de la comarca.

COM POTS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?

Amb la teva aportació col·laboraràs en el manteniment i desenvolupament dels diferents projectes que té la Fundació. Pots col·laborar de manera periòdica o esporàdica.

VOLS SER MEMBRE COL·LABORADOR?

Si vols col·laborar amb aportacions periòdiques, que contribueixen als recursos econòmics anuals de la Fundació, hem creat una quota fixa per tal de poder dur a terme els diferents projectes que tenim oberts:

85€ mensuals 1.000€ a l’any amb una sola aportació

Com a membre col·laborador et mantindrem informat de la marxa de la Fundació i de les nostres activitats, escoltarem les teves opinions i podràs assistir a reunions informatives de la Fundació.

QUINS AVANTATGES TENS FISCALMENT?

Tant si ets empresa com persona física, aquests donatius et donen dret a desgravar de l’impost sobre la renda (en cas de persones físiques) o de l’impost de societats (en cas d’empreses) aquestes aportacions.

Persones físiques → Et podràs desgravar el 80% dels primers 150€ que aportis i, a partir d’aquesta quantitat, el 35%. A més, si portes més de 3 anys col·laborant amb nosaltres, la teva desgravació s’incrementarà fins el 40%

Persones jurídiques →  Et podràs desgravar el 35% en l’impost de societats. A més, si portes més de 3 anys col·laborant amb nosaltres, la teva desgravació s’incrementarà fins el 40%.